AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact
Activități > A.T.O.P.

Autoritatea teritoriala de ordine publica
Autoritatea teritoriala de ordine publica
     

     Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fară personalitate juridica, care se constituie si funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îsi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Politiei Române şi ale prezentului regulament, în scopul asigurarii bunei desfasurari si sporirii eficientei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ – teritorială în care funcţionează (h.g. 787/25.06.2003, art. 1).
     Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică (h.g. 787/25.06.2003, art. 2).
     Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:
  • a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
  • b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
  • c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
  • d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
  • e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
  • f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.(Legea nr. 218/2002)
     În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritorială de ordine publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru.
     Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin 4 membri, adresată preşedintelui.
   Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile judeţene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componenţă pentru o perioadă de 4 ani.
     Subprefectul judeţului şi şeful inspectoratului de poliţie judeţean sunt, conform legii, membri de drept ai ATOP; ceilalţi membri ATOP sunt desemnaţi cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

22.11.2017, Cămin Cultural Bâltișoara, com. Runcu -  Ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj privind analiza activităților desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice în primele zece luni ale anului 2017

Informare trimestrială A.T.O.P. Gorj Trim. III 2017 
 
Informare trimestrială A.T.O.P. Gorj Trim. I 2017 

Raport de activitate A.T.O.P. Gorj pe anul 2016

 Informare de presă - 03.03.2017


COMPONENŢA  A.T.O.P. GORJ
1. Valentin Popa                                   - consilier judetean - PRESEDINTE A.T.O.P.
2. Milosteanu Gheorghe                         - consilier judetean
3. Bucălăete Gheorghe                           - consilier judetean
4. Prunariu Mihai-Octavian                      - consilier judetean
5. Vasilescu Maria                                  - consilier judetean
6. Borcan Marius                                    - consilier judetean
7. Drăghiea Dumitru Decebal                 - Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj
8. Țambrea Eugen                                  - Seful Inspectoratului de Jandarmi Judetean Gorj
9. Malacu Iorgu Augustin                        - Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj
10. Urdea Florin                                      - Director executiv, Politia Locala Tg-Jiu
11. Arjoca Sorin Gabriel                           - Subprefect
12. Lăzăroiu Alin Constantin                    - reprezentantul Corpului National al Politistului
13. Călinoiu Ion                                      - reprezentant al comunitatii
14. Lorincz Rozalia Doina                         - reprezentant al comunitatii
15. Pavel Nelu                                        - reprezentant al comunitatii

SECRETARIAT EXECUTIV
Mareș Hermina Daniela – consilier superior
 
COMPONENŢA COMISIILOR DE LUCRU ALE A.T.O.P.
 

 Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii:
 
1. Valentin Popa                                      - consilier judetean - PRESEDINTE A.T.O.P.
2. Urdea Florin                                         - Director executiv, Politia Locala Gorj
3. Călinoiu Ion                                         - reprezentant al comunitatii
4. Drăghiea Dumitru Decebal                  - Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj
5. Malacu Iorgu Augustin                         -Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgență Gorj
 
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali:
 
1. Pavel Nelu                                        - reprezentant al comunitatii
2. Borcan Marius                                   - consilier judetean
3 Vasilescu Maria                                  - consilier judetean
4. Arjoca Sorin Gabriel                          - Subprefect
5. Prunariu Mihai-Octavian                    - consilier judetean 
 

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului:
 
1 Milosteanu Gheorghe                          - consilier judetean
2. Bucălăete Gheorghe                           - consilier judetean
3. Lorincz Rozalia Doina                         - reprezentant al comunitatii
4. Lăzăroiu Alin Constantin                     - reprezentant Corpul National al Politistilor
5. Țambrea Eugen                                 - Seful Inspectoratului de Jandarmi Judetean Gorj
 
 Persoanele care au sesizări în legătură cu nereguli în activitatea poliţiei sau cu privire la tulburarea siguranţei şi securităţii publice, sunt invitaţi să se adresez A.T.O.P. cu sediul în Tg-Jiu, Piața Victoriei, nr. 2-4, etajul 2, registratură.
 
Telefon:    0253/214006
Fax:          0253/212023
Pagină web: www.cjgorj.ro

Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!