AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact
Activități > Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj, pentru perioada 2011-2020

Stimați locuitori, vizitatori și prieteni ai județului Gorj,
 
     Am deosebita plăcere să vă prezint Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020, primul document care abordează dezvoltarea județului Gorj în mod integrat, acordând atenția cuvenită principiilor de dezvoltare durabilă, la nivelul întregului județ.
     Strategia a fost elaborată în cadrul proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”, cod SMIS 12714, proiect implementat de către Consiliul Judeţean Gorj și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1. „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico – administrativ”, Operaţiunea „Strategii de dezvoltare locală”.
     Documentul reprezintă o imagine clară a obiectivelor strategice pentru dezvoltare și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care Consiliul Județean Gorj, în parteneriat cu toți actorii locali, instituții publice, autorități locale, mediul privat și le-a asumat până în 2020. Acest document reprezintă esența muncii depuse de echipa de consultanță și echipa de implementare a proiectului prin care a fost elaborată strategia, din cadrul Consiliului Județean.
     Procesul de elaborare a strategiei a fost complex și a constat într-o paletă largă de instrumente metodologice, oferind o pârghie utilă pentru identificarea priorităților și selectarea acțiunilor pentru perioada încadrată de strategie. Astfel, procesul strategic a presupus analiza a patru domenii importante pentru dezvoltarea județului, concretizată în realizarea a câte unui studiu de cercetare pe fiecare domeniu, și anume: Studiul privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric, Studiul privind managementul resurselor umane la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, Studiul privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, Studiul privind dezvoltare infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul Gorj. Punctul de plecare în conturarea strategiei a fost Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013, care a fost revizuită, în conformitate cu contextul socio-economic actual.
     Ambiția noastră este ca în 2020 Gorjul să fie un județ dinamic și modern, în care mândria de a fi gorjean nu se va baza doar pe patrimoniul istoric și cultural de excepție, ci și pe încrederea într-un viitor mai bun. Această trecere se va sprijini pe cinci componente ale unei dezvoltări echilibrate, prin care Gorjul va deveni mai prosper, mai întreprinzător, mai turistic, mai verde și mai social.
     Prin Gorjul prosper ne gândim la forța resurselor naturale (sol/ subsol) și angajamentul de a folosi zestrea economică existentă în mod cât mai înțelept. Prin Gorjul întreprinzător ne propunem să susținem dezvoltarea unui mediu de mici întreprinzători, atât de necesar pentru crearea de locuri de muncă. Gorjul turistic ne îndeamnă la valorificarea și prețuirea patrimoniului extraordinar al județului nostru. Gorjul verde se bazează pe armonia relației cu natura și mediul în care trăim. Gorjul social se construiește pe încredere, incluziune și solidaritate .
     Strategia este un document flexibil, care va fi supus unui proces de ajustare continuă. Ne-am propus să monitorizăm implementarea obiectivelor asumate în strategie și vom continua consultarea cetățenilor, pentru a ne asigura că propunerile lor se regăsesc permanent în strategie.
    Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj. Analizele, dezbaterile publice, consultările derulate de echipa de consultanți și echipa de implementare a proiectului, precum și implicarea proactivă a administrației locale au generat acele idei valoroase pe care am putut construi obiectivele de dezvoltare ale județului pe termen mediu și lung.
     Locuitori ai județului Gorj, turiști sau investitori, vă invit să vă alăturați eforturilor noastre de a transforma județul Gorj într-un loc mai bun pentru a trăi și a munci.
 
     Ion CĂLINOIU,
     Președintele Consiliului Județean Gorj
 


Minute încheiate în urma ședintelor grupurilor de lucru sau a Comitetului de monitoprizare

Minuta 23.02.2016 - Comitetul de monitorizare si grupurile de lucru
Minuta 09.10.2015 - Grupurile de lucru reunite
Minuta 12.03.2015 - Comitetul de monitorizare si grupurile de lucru
Minuta 30.10.2014 - Grupul de lucru "UN GORJ TURISTIC"
Minuta 30.10.2014 - Grupul de lucru "UN GORJ SOCIAL"
Minuta 29.10.2014 - Grupurile de lucru reunite
Minuta 11.06.2014 - Comitetul de monitorizare
Minuta 31.03.2014 - Grupul de lucru "UN GORJ INTREPRINZATOR"
Minuta 31.03.2014 - Grupul de lucru "UN GORJ VERDE"
Minuta 31.03.2014 - Grupul de lucru "UN GORJ PROSPER"
Minuta 22.11.2013 - Grupurile de lucru reunite
Minuta 16.06.2013 - Grupul de lucru "UN GORJ VERDE"
Minuta 14.06.2013 - Grupul de lucru "UN GORJ PROSPER"
Minuta 13.06.2013 - Grupul de lucru "UN GORJ SOCIAL"
Minuta 12.03.2013 - Comitetul de monitorizare si grupurile de lucru
Minuta 20.06.2012 - Grupul de lucru "UN GORJ TURISTIC"
Minuta 18.06.2012 - Grupul de lucru "UN GORJ INTREPRINZATOR"
Minuta 18.06.2012 - Grupul de lucru "UN GORJ VERDE"
Minuta 05.03.2012 - Grupul de lucru "UN GORJ INTREPRINZATOR"
Minuta 05.03.2012 - Grupul de lucru "UN GORJ PROSPER"
Minuta 05.03.2012 - Grupul de lucru "UN GORJ VERDE"Informări privind derularea activității grupurilor de lucru:

Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!